,

Australian Finger Lime

AUSTRALIAN FINGER LIME:

  • Menşei: Avustralya.
  • Üretim yeri: Antalya/ Türkiye.