,

Australian Blood Lime

AUSTRALIAN BLOOD LIME:

  • Menşei: Avustralya.
  • Üretim Yeri: Antalya/ Türkiye.